Strömstare i Glimsån

Strömstare i Glimsån

Det finns dåligt med parkeringsmöjligheter längs Glimsån mellan Glims och Träskända så jag parkerade i Jorvs sjukhusparkering och vandrade nerför backen till den närmaste gångvägsbron över ån. Tittade omkring mig och fick genast syn på två strömstarar som dök efter något ätbart strax västerom bron. Strömstarar brukar hålla till i den här delen av ån. De brydde sig inte om att jag rörde mig omkring i närheten av stranden. Det är intressant att följa med de här skickliga dykarna där de guppar på sitt karakteristiska sätt på stranden och sedan dyker i de kalla och forsande vattnet.

100 fågelarter

100 fågelarter

Under de två senaste åren har jag deltagit i BirdLife Finlands "Känn igen 100 fågelarter"-kampanj med lyckat resultat. I år skall jag ta utmaningen ett steg vidare och försöka fotografera 100 fågelarter. Inga kvalitetskrav, men fåglarna skall gå att artbestämma från bilderna. Under året kommer jag byta ut en del av dem om jag lyckas ta ett mer representativt foto av någon av arterna.

Enligt information på FaceBook den 29.3. från Hangö Fågelstation (HALIAS) är flyttfåglarna tidiga i år. Närmare 40 arter har kommit 10 dagar tidigare än långtidsmedeltalet för respektive art. Ut och se det med egna ögon!

Närmare information och bilder av de arter jag har hunnit fotografera hittar du under rubriken 100 fågelarter i menyn här ovan.

Gråsiska

Gråsiska

Kameran åkte för två veckor sedan iväg till Portugal och Olympus' serviceenhet där för att genomgå en årlig kontroll och justering. Den kom tillbaka för ett par dagar sedan och nu ville jag testa att allt fungerar. Ställde mig nära fågelmatningsplatsen  med kameran på stativ och väntade. Det tog inte lång stund förrän mesar och koltrastar vågade sig fram och efter dem kom också bofink, steglits och en grupp gråsiskor.

Läs mer

Bisamråttan

Bisamråttan

En kort promenad runt Finnåviken i kvällsskymningen. Det blåser en bitande kall vind. Rätt lite fåglar hörs, det är tystare än vanligt - det verkar som om hela skrattmåskolonin skulle ha försvunnit! Vanligtvis är här en jämn ljudmatta av skrattmåsarnas skrin. Kanske har de dragit tillbaka söderut till varmare områden i väntan på våren?

Läs mer

Mitt i staden

Mitt i staden

I går råkade jag gå förbi ett bestånd havtorn översållat med gula bär på det stora sjukhusets område i Helsingfors. Mitt i bland bären satt en Björktrast. Jag tror inte det var många av dem som vandrade förbi som märkte hur fint fågelns och bärens färger passade ihop. Idag hade jag kameran med och till min glädje fanns där flere björktrastar som lät sig fotograferas, uppburrade i vinterkylan.

Läs mer

Den vackraste skogen

Den vackraste skogen

BioFoto Finland anordnade i år sin höstträff i Seitseminens nationalpark i Ylöjärvi i månadsskiftet september/oktober. I södra delen av nationalparken finns ett urskogsområde - orörd, ursprunglig skog så som skogen ser ut när den är som allra vackrast! Gles och öppen, med gamla tallar, granar och aspar, marken täckt av mjuk, böljande mossa som täcker kullfallna, multnande trädstammar. Rikligt med bär och svamp och en stillsam, trolsk stämning.De äldsta tallarna här är över 400 år gamla!

Läs mer