Den vackraste skogen

Den vackraste skogen

BioFoto Finland anordnade i år sin höstträff i Seitseminens nationalpark i Ylöjärvi i månadsskiftet september/oktober. I södra delen av nationalparken finns ett urskogsområde - orörd, ursprunglig skog så som skogen ser ut när den är som allra vackrast! Gles och öppen, med gamla tallar, granar och aspar, marken täckt av mjuk, böljande mossa som täcker kullfallna, multnande trädstammar. Rikligt med bär och svamp och en stillsam, trolsk stämning.De äldsta tallarna här är över 400 år gamla!

Läs mer